Charlottenlund Børnehus

Kastaniegården og Tryllefløjten

Charlottenlund Børnehus består af 2 institutioner, som har fælles ledelse, fælles økonomi og fælles forældrebestyrelse.

Kastaniegården er beliggende på L. E. Bruuns Vej 1 B, 2920 Charlottenlund

Tryllefløjten er beliggende på Enighedsvej 19, 2920 Charlottenlund

Begge institutioner er integrerede institutioner med børn i alderen fra 0 - 6 år

De 2 institutioner har som udgangspunkt selvstædig drift og dagligdag, men samarbejder omkring fælles aktiviteter på tværs af institutionerne med børnene.