Vuggestuen

Team 1

Vuggestue livet handler i stor udstrækning om basal omsorg, tryghed og tilknytningen mellem børnene og de ansatte.

Basal omsorg omhandler søvn, mad og personalets opgave er, sikre barnet er passet godt og er tryg og sikker i vuggestuen.

Små børn mærker livet gennem deres sanser og derfor foregå hverdagen i Team 1 altid i et stille og roligt tempo og med god tid til, at læse og forstå barnets behov og udtryk. 

Derefter foregår der forskellige aktiviteter, ture ud af huset i nærområdet - skov, strand og kigge til hestene på rideskolen.

De fleste dage deles børnene i aldersopdeltegrupper på tværs af stuerne og aktiviteten har ofte et element af bevægelse.     Der bliver desuden lavet sprogstimulerende aktiviteter, som vendespil og læsning mv. De store børn bruger også vores aktivitetsrum i kælderen.

Hverdags strukturen ser således ud:

  • Morgens samling, hvor børnene tilbydes formiddags mad
  • Planlagte aktiviteter
  • Frokost
  • De fleste børn sover til middag
  • Eftermiddags mad
  • Leg ude eller inde.

De yngste børn, som har behov for at sove 2 gange om dagen, sover om formiddagen og eftermiddagen og får mad når de vågner.

Alle de voksne i Team 1 kender alle børnene. Børnene har 2 primære voksne, som lærer barnet godt at kende og langsomt åbner barnet selv om for de øvrige voksne i teamet.